ΤΕΒΑ - ΚΕΑ

28 και 29 Ιουλίου η διανομή σε δικαιούχους προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD

28 και 29 Ιουλίου η διανομή σε δικαιούχους προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD

Δικαιούχοι είναι μόνο οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την εφαρμογή του ΚΕΑ.