Τεχνικά Συνεργεία

Σε διαρκή ετοιμότητα τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Σε διαρκή ετοιμότητα τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Επιδιορθώσεις βλαβών, αποκαταστάσεις διαρροών, έλεγχοι φρεατίων, τεχνικές παρεμβάσεις και χλωριώσεις