Τεχνολογική Ανεργία

Π. Παυλόπουλος: Το επικίνδυνο φαινόμενο της "τεχνολογικής ανεργίας"

Π. Παυλόπουλος: Το επικίνδυνο φαινόμενο της "τεχνολογικής ανεργίας"

Ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης για την περιθωριοποίηση του ανθρώπου στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης