Τεκμαρτό Εισόδημα

Πάνω απο 110.000 επαγγελματίες φορολογήθηκαν ήδη με το τεκμαρτό εισόδημα

Πάνω απο 110.000 επαγγελματίες φορολογήθηκαν ήδη με το τεκμαρτό εισόδημα

από τις 209.190 φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το 52,81% αυτών φορολογείται με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ