Τεστ Παπανικολάου

Και ηλεκτρονικά τα ραντεβού για Τεστ Παπανικολάου

Και ηλεκτρονικά τα ραντεβού για Τεστ Παπανικολάου

Για όλες τις γυναίκες στο Δημοτικό Ιατρείο