Θέματα Ισότητας

2η Ημερίδα σε θέματα Ισότητας των Φύλων στην Επιστήμη των Η/Υ

2η Ημερίδα σε θέματα Ισότητας των Φύλων στην Επιστήμη των Η/Υ

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020