Θεώρηση Ιατρικών Γνωματεύσεων

Μόνο στο Κ.Υ Ηρακλείου η θεώρηση ιατρικών γνωματεύσεων

Μόνο στο Κ.Υ Ηρακλείου η θεώρηση ιατρικών γνωματεύσεων

Από τις 7:00 έως τις 14:00