Θερινό τμήμα

3ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών «Μαθηματικές ΑποΔράσεις 2024» για μαθητές

3ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών «Μαθηματικές ΑποΔράσεις 2024» για μαθητές

Το Θερινό Σχολείο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025.