Θόρυβος

Ο θόρυβος του δρόμου αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Ο θόρυβος του δρόμου αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Τα ευρήματα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων δημόσιας υγείας για τη μείωση της έκθεσης στον θόρυβο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ