Τι θέμε

Να ξέραμε και τι θέμε!

Να ξέραμε και τι θέμε!

Το ένα μας βρωμάει, το άλλο μας μυρίζει, τελικά τι θέλουμε;