Τηλεφωνικό κέντρο

Εργασίες αναβάθμισης στο τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Εργασίες αναβάθμισης στο τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Οι τηλεφωνικές γραμμές της επιχείρησης θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ