Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ακόμη μια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Κωνσταντίνο!

Ακόμη μια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Κωνσταντίνο!

Ο Κωνσταντίνος Ανεμοζάλης, φοιτητής του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών διακρίνεται ξανά!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ