Τοίχος

Συνθήματα στους τοίχους των λυκείων Αγίου Νικολάου

Συνθήματα στους τοίχους των λυκείων Αγίου Νικολάου

Οι τοίχοι ήταν πρόσφατα βαμμένοι

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ