Τομεακό Συμβούλιο Χανίων

"Η πραγματικότητα απαιτεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στα σχολεία"

"Η πραγματικότητα απαιτεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στα σχολεία"

Ανακοίνωση από το Τομεακό Συμβούλιο Χανίων της ΚΝΕ για την αύξηση κρουσμάτων στους χώρους εκπαίδευσης