Τόποι Λατρείας

Χώροι λατρείας και ο κορωνοϊός

Χώροι λατρείας και ο κορωνοϊός

...έχω την τύχη (ή την ατυχία) να μένω μόνιμα στην Αμερική, σε μια πολιτεία με αντίστοιχο πληθυσμό όπως η Ελλάδα, όπου παρά της φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνήτη, ημερησίως πλέον καταγράφονται πάνω 3.000 κρούσματα και μόλις περάσαμε τα 50.000 κρούσματα και τους 1.700 θανάτους.