Τοξικοί

Ο κορωνοϊος, οι ψεκασμένοι και οι τοξικοί

Ο κορωνοϊος, οι ψεκασμένοι και οι τοξικοί

Ποιες αποστάσεις πρέπει να τηρούμε ανάλογα την...περίσταση