Τουριστική Βιομηχανία

Προβληματισμός στην ΕΕ για την πορεία του τουρισμού

Προβληματισμός στην ΕΕ για την πορεία του τουρισμού

Κοινή γραμμή για την επαναλειτουργία του κλάδου αναζήτησαν οι υπουργοί Τουρισμού σε τηλεδιάσκεψη