Τουριστικό Πλάνο

Στην Κίσσαμο παρουσιάστηκε το τουριστικό πλάνο της Περιφέρειας Κρήτης

Στην Κίσσαμο παρουσιάστηκε το τουριστικό πλάνο της Περιφέρειας Κρήτης

Κεντρικός ομιλητής ήταν Κυριάκος Κώτσογλου