Τραπεζικά Στελέχη

Αναβαθμίζεται ο ρόλος τραπεζικών στελεχών

Αναβαθμίζεται ο ρόλος τραπεζικών στελεχών

Ο μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών είναι αυτός που δημιουργεί και τις νέες ανάγκες για στελέχη με υψηλή κατάρτιση σε καινούργια γνωστικά πεδία