Τραυματισμένο όρνεο

Έσωσαν τραυματισμένο όρνεο από τη θάλασσα!

Έσωσαν τραυματισμένο όρνεο από τη θάλασσα!

Δείτε εικόνες από την διάσωση του αρπακτικού πτηνού.