Τρωκτικά

Τρωκτικά προκάλεσαν βλάβη σε κεραία εκπομπής σημάτων σε αντλιοστάσιο

Τρωκτικά προκάλεσαν βλάβη σε κεραία εκπομπής σημάτων σε αντλιοστάσιο

Υπερχείλιση λυμάτων σε ρέμα και παραλία