Τύμβος Καστά

Ξεκινούν τον Σεπτέμβριο οι εργασίες αποκατάστασης στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Ξεκινούν τον Σεπτέμβριο οι εργασίες αποκατάστασης στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Οι μελέτες, αναμένεται να εισαχθούν προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στις 14 Ιουλίου