Τζιέρι μου

Το «Τζιέρι μου, 1922»* … στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Το «Τζιέρι μου, 1922»* … στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Πάνε τριάντα χρόνια σαν βρέθηκα για πρώτη φορά στην Προύσα…