Τζωράκης

Γιατί πρέπει να σωθεί το Ηρώον του Ηρακλείου!

Γιατί πρέπει να σωθεί το Ηρώον του Ηρακλείου!

Η ανέγερσή του Ηρώου χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από δημόσιους εράνους στους οποίους συμμετείχαν οι δήμοι και οι κοινότητες, σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και απλοί ιδιώτες.