Ξενοδοχεία Καραντίνας

Κοινή αναφορά των βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ξενοδοχεία καραντίνας

Κοινή αναφορά των βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ξενοδοχεία καραντίνας

Οι 3 βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς απαντήσεις και τις σχετικές ενέργειες των Υπουργείων, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ