Ξένος Επενδυτής

Ο Ν.Παπαθανάσης μιλάει για την καραντίνα του

Ο Ν.Παπαθανάσης μιλάει για την καραντίνα του

"Μετά από συνάντηση με επενδυτή μπήκα σε καραντίνα"