Υδρευτικό δίκτυο Μαράθου

Αντικαθίσταται το υδρευτικό δίκτυο Μαράθου

Αντικαθίσταται το υδρευτικό δίκτυο Μαράθου

449.000,00€ για την αντικατάσταση