Υδροροή

Προσοχή σε σχάρες και υδρορροές συστήνει η ΔΕΥΑΗ

Προσοχή σε σχάρες και υδρορροές συστήνει η ΔΕΥΑΗ

Η ΔΕΥΑΗ συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού