Υπαναχώρηση

Υπαναχώρηση επιχειρήσεων από εγγυημένα δάνεια της ΕΑΤ

Υπαναχώρηση επιχειρήσεων από εγγυημένα δάνεια της ΕΑΤ

Μέχρι 15/9 η χορήγηση των νέων εγγυήσεων