υπερχειλιστής

Τo φράγμα Αποσελέμη παραμένει εντυπωσιακό και γεμάτο!

Τo φράγμα Αποσελέμη παραμένει εντυπωσιακό και γεμάτο!

Μπορεί το Ηράκλειο να μην έχει νερό, αλλά το φράγμα έχει!