Υπηρεσίες Δόμησης

Με νόμο συστήνονται υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στους δήμους της χώρας

Με νόμο συστήνονται υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στους δήμους της χώρας

Ο θεσμός της διοικητικής υποστήριξης απεδείχθη ανεπαρκής , διοικητικά και λειτουργικά και κατά το Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης.