Υποδομές Πρόνοιας

Υποδομές πρόνοιας και πάρκο γειτονιάς στο δήμο Χανίων

Υποδομές πρόνοιας και πάρκο γειτονιάς στο δήμο Χανίων

Κοινοποίηση της 336/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων και του ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 515/13-7-2020, περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’.