Υπόχρεοι

Παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ειδών ατομικής προστασίας

Παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ειδών ατομικής προστασίας

Οι υπόχρεοι μπορούν να δηλώνουν τα αποθέματα στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα