Υπολείμματα Τροφών

Στο πανεπιστήμιο Κρήτης φτιάχνουν πλαστικό από υπολείμματα τροφών

Στο πανεπιστήμιο Κρήτης φτιάχνουν πλαστικό από υπολείμματα τροφών

Για το πλαστικό από βιοϋπολείμματα μίλησε η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Κέλλυ Βελώνια