Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Πρόγραμμα για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Δικαιούχοι των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ