Ποιος δεν επιθυμεί ένα υγιές περιβάλλον άθλησης για τα παιδιά του

Ποιος δεν επιθυμεί ένα υγιές περιβάλλον άθλησης για τα παιδιά του

Στο πεδίο του αθλητισμού, το επιμύθιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που όλοι βιώσαμε οφείλει να είναι η σύσσωμη σύμπλευση του αθλητικού κινήματος.

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ