Η ηλιοαπολύμανση εντός του θερμοκηπίου

Η ηλιοαπολύμανση εντός του θερμοκηπίου

Η μέθοδος αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη διότι έχει πάρα πολύ μικρό κόστος, είναι φιλική προς το περιβάλλον και δεν κρύβει κινδύνους προς τον παραγωγό.

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ