Κατευόδιο στον Δημήτρη Αρχοντάκη

Κατευόδιο στον Δημήτρη Αρχοντάκη

"Συνέδεσε το όνομά του με εκείνες τις πολιτικές που εξασφάλισαν την πρόοδο και την ευημερία της πόλης του: την διάσωση και την ανάδειξη της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου, την τουριστική ανάπτυξη και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο"

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ