"Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη": Η σχέση του Ζουλιέν Γκριβέλ με τη χώρα μας

"Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη": Η σχέση του Ζουλιέν Γκριβέλ με τη χώρα μας

Για την προσήλωσή του στις αρχές του ανθρωπισμού και της αδιάλειπτης προσφοράς προς τον άνθρωπο ο φιλέλληνας Ζουλιέν έχει τιμηθεί από πολλούς συλλογικούς φορείς της χώρας μας

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ