Η βασική λίπανση στο θερμοκήπιο - Το έδαφος του θερμοκηπίου, νέες φυτεύσεις και τι να προσέξουμε

Η AgriSC έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο του θερμοκηπίου μπορεί και προτείνει μια σειρά από προϊόντα για την βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, τη διατήρηση της γονιμότητας τους και της αειφορίας

Το έδαφος του θερμοκηπίου ίσως είναι το πιο απαιτητικό μέσον ανάπτυξης των φυτών.

 • φυτεύονται αρκετά φυτά σε μικρές αποστάσεις
 • οργώνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
 • συμπιέζεται στους διαδρόμους
 • αρδεύεται πολύ συχνά με νερό που συχνά έχει άλατα
 • δέχεται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο
 • και, το χειρότερο, μέσα στο θερμοκήπιο δεν βρέχει

Από το έδαφος του θερμοκηπίου αφαιρούνται ετησίως μεγάλες ποσότητες μακροστοιχείων, αλλά και ιχνοστοιχείων. Η προσθήκη των θρεπτικών που αφαιρούνται συχνά δεν είναι στην άριστη αναλογία που απαιτείται.

Γνώριζες ότι: Πολύ συχνά αφαιρούνται από το έδαφος περισσότερα στοιχεία απ’ αυτά που προστίθενται ή διαφορετικά τα φυτά αφομοιώνουν λιγότερα θρεπτικά από αυτά που προστίθενται; Αποτέλεσμα είναι οι ελλείψεις στοιχείων ή περίσσειες στοιχειών που αυτό μπορεί να σημαίνει και αύξηση αλατότητας.

1

Τα συχνά οργώματα, η συμπίεση του εδάφους, η ύπαρξη νατρίου από το νερό άρδευσης ή από το ίδιο το έδαφος, η μείωση της οργανικής ουσίας, της μικροβιακής δραστηριότητας και άλλων εδαφολογικών παραγόντων, μπορεί να καταστρέψει την δομή του εδάφους.

Η κατεστραμμένη δομή μπορεί να οδηγήσει σε

 • μειωμένο αερισμό
 • να αυξήσει ή να μειώσει την υδατοϋκανότητα του
 • να μειώσει τη ωφέλιμη μικροβιακή δραστηριότητα
 • να μειώσει την ικανότητα του εδάφους να θερμαίνεται σωστά
 • να επηρεάσει εν γένει αρνητικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους στο θερμοκήπιο.


1

Η προετοιμασία του εδάφους στο θερμοκήπιο αποτελεί μια καλλιεργητική εργασία απαραίτητη πριν από κάθε νέα φύτευση. Συνήθως το έδαφος καθαρίζεται από τα φυτικά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας. Οργώνεται με διάφορα μέσα με το πιο συχνό να είναι το φρεζάρισμα. Προστίθενται οργανικά υλικά για εμπλουτισμό με οργανική ουσία ή/και χημικά λιπάσματα για την προσθήκη των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.

1

 

Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους

Η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η αειφορία στο θερμοκήπιο και να μπορεί το έδαφος να συνεχίσει να υποστηρίζει τις εντατικές – απαιτητικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Είναι πολύ εύκολο να διαταραχτεί η ισορροπία στο έδαφος με ολέθριο αποτέλεσμα για την τρέχουσα αλλά και τις μελλοντικές φυτεύσεις.
Η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους εδαφικούς παράγοντες, είτε φυσικούς, είτε χημικούς.

 

 

1

 


Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί από:

-Την αφαίρεση περισσότερων θρεπτικών στοιχείων απ’ αυτά που απαιτούνται για τη σωστή θρέψη.
-Την αφαίρεση λιγότερων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα την τοξικότητα, τη διαταραχή των θρεπτικών ισορροπιών (ανταγωνισμός), ή/και την αύξηση της αλατότητας (αγωγιμότητας) του εδάφους.
-Την μείωση της οργανικής ουσίας του εδάφους σε χαμηλά επίπεδα.
-Την μείωση της ωφέλιμης μικροβιακής δραστηριότητας με παράλληλη αύξηση των παθογόνων.

Εδαφοβελτίωση

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου μείωσης της γονιμότητάς του εδάφους προτείνουμε η εδαφοβελτίωση του εδάφους στο θερμοκήπιο να γίνεται πάντοτε με τη βοήθεια κάποιου εξειδικευμένου γεωπόνου και αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη εδαφολογική ανάλυση.

Η AgriSC έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο του θερμοκηπίου μπορεί και προτείνει μια σειρά από προϊόντα για την βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, τη διατήρηση της γονιμότητας τους και της αειφορίας.
1


PrimaHumica. Ένα οργανικό εδαφοβελτιωτικό έχει την ικανότητα να βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους, να βελτιώνει τη στράγγιση, τη δομή, την υδατοϋκανότητα του εδάφους κλπ. Την ίδια στιγμή μπορεί και εφοδιάζει το έδαφος με ωφέλιμα οργανικά χουμικά. Το PrimaHumica είναι ένα οργανικά υλικό προερχόμενο από χουμοποιημένο λεοναρδίτη. Ο λεοναρδίτης είναι το πλέον πυκνό σε οργανική ουσία λίπασμα στον κόσμο.

TimacAgro|LYDA Topphos: Το TopPhos αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για τη βασική λίπανση. Ουσιαστικά το TopPhos είναι μια πατενταρισμένη πρώτη ύλη φωσφόρου, όπου ο φώσφορος συνδέεται και προστατεύεται στο μόριο του TopPhos με μια γέφυρα ασβεστίου. Αυτή η διαλυτή μορφή φωσφόρου δεν δημιουργεί αδιάλυτα σύμπλοκα φωσφόρου ασβεστίου στο έδαφος του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την πλήρη, αλλά και σταδιακή αφομοίωσή του. Επίσης περιέχει την πατέντα MPPA Duo με τη βοήθεια του οποίου προστατεύονται τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος, αποδεσμεύει θρεπτικά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στο έδαφος και ταυτόχρονα διεγείρει τη ριζική ανάπτυξη του φυτού. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του είναι, η μέγιστη αφομοίωση θρεπτικών, η σταδιακή απόδοσή του στο φυτό και η ελάχιστη επίδραση στην αλατότητα (ηλεκτρική αγωγιμότητα) του εδάφους.

Italpollina 4-4-4 Biosolids: Πρόκειται για ένα βιολογικό λίπασμα το οποίο δεν περιέχει χλώριο, βαρέα μέταλλα και αντιβιώσεις και είναι πλούσιο σε οργανική ουσία (72%).Η υψηλή περιεκτικότητά του σε οργανική ύλη βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους και αυξάνει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ωφέλιμο μικροβιακό φορτίο παραμένει διαθέσιμο στο pellet διότι η πελλετοποίηση γίνεται με μηχανική συμπίεση και όχι ψήσιμο στους 90-110 C. Είναι πιστοποιημένα απαλλαγμένο από παθογόνα αφού οι πρώτες ύλες συνοδεύονται από κτηνιατρική γνωμάτευση. Επιπρόσθετα, περιέχει μικροθρεπτικά στοιχεία στην οργανική τους μορφή για άμεση απορρόφηση και ελάχιστες απώλειες λόγω φωτοδιάσπασης ή έκλυσης σε αντίθεση με τα ανόργανα λιπάσματα. Τέλος, χάρη στη μεγάλη ποσότητα οργανικής και ενεργής ύλης που έχει μετατραπεί σε χούμο, βελτιώνει γρήγορα τη μικροβιολογική, φυσική (δομή και κατακράτηση νερού) και χημική γονιμότητα του εδάφους, αποφεύγοντας την απώλεια του αζώτου, του φωσφόρου και των μικροθρεπτικών συστατικών, που είναι τόσο πολύτιμα για τις καλλιέργειες.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να πούμε ότι οι εφαρμογές λιπασμάτων ή οργανικών εδαφοβελτιωτικών δεν είναι μια περιττή εργασία. Αντιθέτως οι βασικές εφαρμογές αποσκοπούν στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, την βελτίωση των δυσμενών επιδράσεων της αλατότητας, την προστασία του εδάφους από την νατρίωση/αλκαλίωση, την προστασία της δομής κλπ.
Όμως σε κάθε περίπτωση η επιλογή του κατάλληλου υλικού για τις βασικές εφαρμογές πρέπει να γίνεται με προσοχή, και πάντα με την οδηγία του ειδικού γεωπόνου και να έχει προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση.

Οι βασικές εφαρμογές στο έδαφος του θερμοκηπίου μπορεί να γίνονται πριν ή μετά την ηλιοαπολύμανση.

Γράφει ο Νίκος Μαυρομανωλάκης 
Γεωπόνος-Εδαφολόγος της AgriSC


Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ