Στον "αέρα" το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Στον "αέρα" το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων

 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9: «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

  • Η με αρ. 1906/07-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΨ84653ΠΓ-ΔΑΑ) ΥΑ  «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»
  • Η με αρ. 1990/23-09-2020  Κωδ.  Πρόσκλησης ΑΡ. 33.1 (ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ) 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9: «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :              25.09.2020 & ώρα 12.00

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :              15.10.2020 & ώρα 14.00

 

Ενημέρωση και πληροφορίες για τα παραπάνω στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103 , 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 150 11 86 / 213 150 11 84 / Fax : 210 777 40 90

E-mail: ikountourakis@mou.gr / empiza@mou.gr

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ