Διαμαρτυρίες αναπληρωτών για την υπαγωγή στους πίνακες γενικής αγωγής

Διαμαρτυρίες αναπληρωτών για την υπαγωγή στους πίνακες γενικής αγωγής

Πολλές είναι οι  διαμαρτυρίες  αναπληρωτών που έχουν υποβάλει την αίτησή τους για υπαγωγή στους πίνακες γενικής αγωγής και οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού γιατί φέρονται ότι δεν πλήρωσαν έγκαιρα το απαιτούμενο παράβολο εξ’ αιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος ή μη οριστικής υποβολής.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων»  τονίζει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί προκήρυξης 1 ΓΕ/2019 για μη υπαγωγή στους οριστικούς πίνακες και τον διετή αποκλεισμό από τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά από την τεχνική δυσλειτουργία της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ.

Η εμπειρία του αποκλεισμού χιλιάδων αναπληρωτών από την προκήρυξη ειδικής αγωγής δεν έκανε σοφότερους τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να λύσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλγεινή εντύπωση δε, σχηματίζει η στάση του Υπουργείου Παιδείας που ενώ φέρει την ευθύνη των προκηρύξεων δεν έλαβε τότε την πολιτική απόφαση να κάνει δεχτές τις ενστάσεις των συναδέλφων, συνεπώς αποκλείστηκαν  από τους οριστικούς πίνακες της ειδικής αγωγής που πρόσφατα (9/6/2020) αναρτήθηκαν.

 Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν χιλιάδες συνάδελφοι έπειτα από  την ανάρτηση των πινάκων Γενικής  Αγωγής τη Δευτέρα 29/6/2020.  Πολλές είναι οι  διαμαρτυρίες  αναπληρωτών που έχουν υποβάλει την αίτησή τους για υπαγωγή στους πίνακες γενικής αγωγής , και οι οποίοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού γιατί φέρονται ότι δεν πλήρωσαν έγκαιρα το απαιτούμενο παράβολο εξ’ αιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος ή μη οριστικής υποβολής. Οι  υποψήφιοι απορρίφθηκαν είτε λόγω του ότι δεν κατέβαλαν το παράβολο, εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών (ενώ  πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής ενώ είχε έρθει επιβεβαίωση και αριθμός πρωτοκόλλου) είτε δεν υπάγονται η  αίτηση τους δεν  καταχωρήθηκε ενώ  έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, όχι μόνο να μη διοριστούν ως μόνιμοι αλλά και να μην προσληφθούν ως αναπληρωτές (αφού ο πίνακας είναι ενιαίος), είναι σαφές ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα των «υπευθύνων».

Οι συνάδελφοι καλούνται να μπουν σε διαδικασία ενστάσεων  καταβάλλοντας παράβολο των 20 ευρώ όταν από τα παραστατικά αποδεικνύεται ότι η μη καταβολή ήταν τεχνικό καθαρό πρόβλημα και οι συνάδελφοι έχουν παραστατικά καταβολής του παραβόλου . Επίσης συνάδελφοι αποκλείστηκαν από τους πίνακες ενώ κατέχουν δικαιολογητικά επιβεβαίωσης  οριστικής υποβολής. Η εκδίκαση της ένστασης καθώς και η έκβαση της διαδικασίας αποτελεί πολιτικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει άμεσα. Η προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι ομηρική καθώς ανέλαβε την πολιτική ευθύνη να δώσει εντολή στο ΑΣΕΠ να εκδώσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πίνακες αναπληρωτών προκειμένου να γίνουν  προσλήψεις.

Θετική έκβαση θα προκύψει μόνο αν υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ώστε να μπορέσει το Α.Σ.Ε.Π. να κινηθεί με βάση το νέο νομικό πλαίσιο (επισυνάπτεται σχετική πρόταση από τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε.).

 

 
Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση:

 

1] Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να λάβει υπόψη του δικαιολογητικά τα οποία δεν θεωρούνται νέα, αλλά αποτελούν συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων δικαιολογητικών και η ύπαρξή τους συνέχεται με τα ήδη υποβληθέντα.  Με βάση την κατεύθυνση αυτή της νομολογίας, δύναται να ξεπεραστεί το θέμα της μη εμπρόθεσμης πληρωμής του παραβόλου, εφόσον αυτό εξοφληθεί και το Α.Σ.Ε.Π. υιοθετήσει την εν λόγω ερμηνεία.

2] Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτά από το Α.Σ.Ε.Π., επιβάλλεται η υποβολή ενστάσεως, αφού πρώτα γίνει η πληρωμή του ήδη υφιστάμενου παραβόλου, που είχε συνυποβληθεί με την υποψηφιότητα.

3] Λοιπά θέματα, που σχετίζονται με υποψηφίους, που ομοίως αποκλείστηκαν ή απώλεσαν αριθμό μορίων, αντιμετωπίζονται ομοίως στο σχέδιο ενστάσεως,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» καλεί: 

  • Τη διοίκηση του ΑΣΕΠ να προβεί άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις για να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει
  • Τη ΔΟΕ να πιέσει άμεσα το Υπουργείο  να παρέμβει
  • Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε  νομοθετική ρύθμιση  ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία και να δοθεί η  ευκαιρία στους συναδέλφους να υπαχθούν στους πίνακες αναπληρωτών
  • Την Υπουργό Παιδείας να λάβει την πολιτική απόφαση της αναδρομικής δικαίωσης των ενστάσεων απορριπτέων από τους οριστικούς  πίνακες Ειδικής Αγωγής.
  • Τους βουλευτές του Λασιθίου να στηρίξουν τη νομοθετική ρύθμιση  από τα  αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας  ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία και να δοθεί η  ευκαιρία στους συναδέλφους να υπαχθούν στους πίνακες αναπληρωτών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Με την παρούσα ενίσταμαι κατά της εγγραφής μου στους πίνακες απορριπτέων της προκηρύξεως 1ΓΕ/2019, στην οποία συμμετείχα ως υποψήφιος στον κλάδο _______________ με αριθμό ______________, με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου». Από την ευρισκόμενη στον φάκελο της προκηρύξεως αίτησή μου προκύπτει, ότι κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, προέβην πραγματικά στην έκδοση του αναλογούντος παραβόλου, όπως απαιτούσε η προκήρυξη [σελίδα 393 αυτής: «ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών [3] ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου [..]»], τον αριθμό του οποίου και ανέγραψα στο σώμα της αιτήσεώς μου.

Για την έκδοσή του, μάλιστα, ακολούθησα τον σχετικό σύνδεσμο στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος οδηγεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου και για την έκδοση του παραβόλου, αφενός ήταν προσυμπληρωμένα όλα τα προσωπικά μου στοιχεία ενώ το μοναδικό στοιχείο που μου ζητήθηκε από το σύστημα ήταν η επιλογή του φορέα και της διαδικασίας [Α.Σ.Ε.Π./υποβολή αίτησης] και η καταχώρηση του ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου. Ωστόσο, ούτε από την προκήρυξη, ούτε από τον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., δεν ήταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σαφές, ότι κατά την καταχώρηση του ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου στο ΤΑΧΙS δεν λαμβάνει χώρα αυτομάτως και η πληρωμή του παραβόλου, όπως ευλόγως δημιουργείται η εντύπωση σε κάθε χρήστη, ο οποίος καταχωρεί τα προσωπικά και τα φορολογικά του στοιχεία καθώς και το ΙΒΑΝ του. 

Σημειώνεται, ότι [α] η ίδια η προκήρυξη ανέφερε ως στοιχείο αναγκαίο για την υποβολή της αιτήσεως την έκδοση του παραβόλου και όχι την πληρωμή αυτού. Η διατύπωση δε της προκηρύξεως «ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου [..]» δεν είναι σε καμία περίπτωση σαφής για έναν χρήστη, ο οποίος είχε ήδη καταχωρήσει όλα τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία του και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε μία σελίδα με ασφαλή σύνδεση, όπως αυτή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναμένοντας ευλόγως, ότι το αντίτιμο του παραβόλου θα αναληφθεί από τον ως άνω λογαριασμό [β] η διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων Α.Σ.Ε.Π. και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη, σε συνάρτηση προς την διατύπωση αυτής, προκαλεί δικαιολογημένη σύγχυση, στον υποψήφιο, ο οποίος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, έχοντας την πεποίθηση, ότι η διαδικασία έκδοσης του παραβόλου εντάσσεται αυτομάτως στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, στην υπό κρίση προκήρυξη επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη στοιχεία τα οποία προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας του νομικού πλαισίου της εφαρμοστέας διαδικασίας αλλά και κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αφενός, διότι ως υποψήφιος τελούσα σε δικαιολογημένη πλάνη περί τα πράγματα και αφετέρου διότι η ίδια η διοίκηση συνέβαλε, μέσω της ασάφειας της διαδικασίας αλλά και της προκηρύξεως, στη διατήρηση της πλάνης. Προς τούτο δε προσκομίζω παράβολο ύψους 3 €, μαζί με τη σχετική απόδειξη πληρωμής του, αφού το παράβολο, που αρχικώς εξέδωσα έχει ακυρωθεί και παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη και όπως επανεξεταστεί η εγγραφή μου στον πίνακα απορριπτέων επί τω σκοπώ όπως καταλάβω τη θέση που αντιστοιχεί στα μόρια αλλά και στα προσόντα μου στους οικείους πίνακες κατάταξης. Ομοίως, προσκομίζω και το προβλεπόμενο για την υποβολή της ενστάσεως εξοφλημένο παράβολο ύψους 20€.

Πηγή: alfavita.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ