Το ελληνικό ψηφιακό κράτος σε αριθμούς

Το ελληνικό ψηφιακό κράτος σε αριθμούς

5.200.000 επισκέψεις έχει δεχθεί μέχρι σήμερα το gov.gr, 455.444 εγγραφές έχουν γίνει στην υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης

Μεγάλη ανταπόκριση στις παροχές του ψηφιακού κράτους, που γίνονται σταδιακά διαθέσιμες, δείχνουν οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν παραπάνω από θετικά στις υπηρεσίες e-government, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν τον τελευταίο έναν χρόνο - κάποιες εξ αυτών και υπό την πιεστική ανάγκη του ελέγχου της διασποράς του COVID-19.

Για παράδειγμα, η ψηφιακή πύλη gov.gr, η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 21-03-2020 με 501 ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, ενώ σήμερα παρέχει 575 online υπηρεσίες, έχει δεχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 5.200.000 επισκέψεις. Κεντρική φιλοσοφία της πύλης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι το κράτος «είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί». Κάθε νέα υπηρεσία του Δημοσίου ψηφιοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του gov.gr και εντάσσεται σε αυτό. Μέχρι σήμερα, 772.653 έγγραφα έχουν εκδοθεί ψηφιακά, ενώ 199.541 εξουσιοδοτήσεις έχουν γίνει δια της ηλεκτρονικής οδού. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά 463.245 υπεύθυνες δηλώσεις, ενώ έχουν εκδοθεί μέσω Διαδικτύου 57.672 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και 16.373 πιστοποιητικά γέννησης. Επίσης, δια της ψηφιακής οδού έχουν εκδοθεί 1.961 πιστοποιητικά ιθαγένειας, 1.706 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 1.422 ληξιαρχικές πράξεις γάμου και 198 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης.

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν την υγεία. Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 455.444 εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν εκδοθεί 2.044.092 άυλες συνταγές. Στο μεταξύ, οι Έλληνες πολίτες έχουν παραλάβει ηλεκτρονικά 30.535 προσωρινά διπλώματα οδήγησης και έχουν κάνει 83.967 αιτήσεις εγγραφής σε νηπιαγωγεία.

Άλλες υπηρεσίες, που παρέχονται ψηφιακά, είναι η απόδοση κλειδαρίθμου με ψηφιακό ραντεβού στην ΑΑΔΕ, η ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών δικαστηρίων και η ψηφιακή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Έλληνες αγρότες. 

Απλούστευση διαδικασιών
Στον έναν χρόνο από τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει επίσης απλοποιηθεί μια σειρά διαδικασιών, όπως η διαδικασία δήλωσης γέννησης με ενοποίηση όλων των επιμέρους βημάτων (εγγραφή σε δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, ΕΦΚΑ, απόδοση ΑΜΚΑ, επίδομα γέννησης) σε μία διαδικασία εντός του μαιευτηρίου. Επιπλέον, έχει επιτευχθεί ένας βαθμός διαλειτουργικότητες μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μειώνονται σημαντικά τα δικαιολογητικά, που καλείται να προσκομίσει ο πολίτης.

Στο μεταξύ, προχωρά και το ζήτημα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πολίτη, με την καθιέρωση δεύτερου επιπέδου ταυτοποίησης αναφορικά με την έκδοση εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στο gov.gr μέσω κωδικών web banking (από τους οποίους επιβεβαιώνεται η ορθότητα του δηλούμενου αριθμού κινητού τηλεφώνου).

Επιπλέον, δίνεται πια η επέκταση της δυνατότητας επιβεβαίωσης του αριθμού κινητού μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, με το οποίο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας, έτσι, δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr, χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking (εκκρεμεί η διαδικασία ψήφισης).

Προχωρούν, παράλληλα, οι ρυθμίσεις για τον Προσωπικό Αριθμό, την απομακρυσμένη ταυτοποίηση, τις ψηφιακές υπογραφές, τα ψηφιακά έγγραφα και τις ψηφιακές σφραγίδες στο σχέδιο νόμου “Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης” (εκκρεμεί η ανάρτηση του σχεδίου νόμου προς διαβούλευση και κατόπιν η διαδικασία ψήφισης). 

Υποδομές
Πέραν από το επίπεδο των υπηρεσιών, πρόοδος έχει σημειωθεί και όσον αφορά τις υποδομές. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα δίκτυα επικοινωνιών 5ης γενιάς, προετοιμάζεται η διαδικασία για τη δημοπράτηση των αδειών εντός του έτους. Τα πρώτα εμπορικά δίκτυα 5G στην Ελλάδα αναμένονται στο 1ο εξάμηνο του 2021. Επίσης, προχώρησε η κανονιστική διαδικασία για την απόδοση της ζώνης των 700 MHz στην κινητή τηλεφωνία -προϋπόθεση κρίσιμη για την ανάπτυξη των δικτύων 5G σε όλη τη χώρα.

Σε επίπεδο υποδομών, οι επιδοτήσεις μέσω του “Superfast Broadband” για απόκτηση σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας έχουν επεκταθεί χρονικά για άλλα δύο χρόνια και το πρόγραμμα είναι, πλέον, διαθέσιμο και στις επιχειρήσεις.

Σημαντική πρόοδος έχει γίνει και για την αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων με υποδομές υψηλών ταχυτήτων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού: το έργο είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στους αμέσως προσεχείς μήνες.

Στο μεταξύ, προχωρά η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο “Ultra Fast Broadband”, το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, προϋπολογισμού περίπου €700 εκατ., που προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών για πάνω από 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση του έργου, η Ε.Ε. έχει εγκρίνει χρηματοδότηση €276,57 εκατ., ενώ έχει εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, κατασκευών και ενέργειας.

Τέλος, σε επίπεδο υποδομών, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη νομοθέτηση του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

Κυβερνοασφάλεια

Πρόοδος έχει σημειωθεί και στο μείζον - για πολίτες, επιχειρήσεις και Κράτος - θέμα της κυβερνοασφάλειας, όπως, για παράδειγμα, ο νόμος για τη μεταφορά της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων ENISA στην Αθήνα.

Επιπλέον, έχει οργανωθεί και στελεχωθεί η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής της νομοθεσίας αναφορικά με τις κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες της χώρας στην κυβερνοασφάλεια.

Να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις, που εκδηλώθηκαν στις αρχές του 2020, στοχεύοντας σε κρατικά και κυβερνητικά sites, αντιμετωπίστηκαν σε μόλις 1,5 ώρα.

 

 
Πηγή: sepe.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ