Μπόνους 35 εκατ. ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους

Μπόνους 35 εκατ. ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους

Σύστημα ανταμοιβής για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων.

Αύξηση μισθών δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έως συνολικά 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, στις διατάξεις σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση άμεσα.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών, αλλά και την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί έργο που αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων – αμοιβών για δημόσιους φορείς και δημoσίους υπαλλήλους. Καθιερώνεται έτσι σε πιλοτική βάση ένα σύστημα ανταμοιβής των υπαλλήλων για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων σε τρεις πυλώνες:

• Ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων.

• Εργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

• Υλοποίηση δημοσιονομικών στόχων.

Οσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, προβλέπεται η εφαρμογή συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής σε υπαλλήλους του Δημοσίου οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, όπως εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το υπουργικό συμβούλιο και αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης. Το σύνολο της ετήσιας δαπάνης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιλέξιμοι υπάλληλοι ορίζονται από τον προϊστάμενο κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών του υπουργείου με βάση τα καθήκοντά τους.

Καθιερώνεται επίσης σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή των συλλογικών οργάνων που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων – Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι επιλέξιμοι υπάλληλοι υπολογίζονται στους 6.000, ορίζονται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης των αρμόδιων υπηρεσιών και το σύνολο του προϋπολογισμού για τις επιπλέον αμοιβές δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τέλος, προβλέπονται οικονομικά κίνητρα συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στις λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ