ΠΑΣΟΚ: Η πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια

Newsroom
Newsroom

Παρουσιάζεται σήμερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλά σήμερα στην ειδική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας παρουσία φορέων με θέμα το προγραμματικό σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια (Αίθουσα Γερουσίας).

Ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και θα καταγραφούν οι απόψεις των φορέων.

Πρόσκληση έχουν η λάβει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας, η Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Δανειοληπτών, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, η ΕΚΠΟΙΖΩ, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΝΚΑ, το ΚΕΠΚΑ και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανοίγει το θέμα του ιδιωτικού χρέους καταθέτοντας, όπως επισημαίνεται, ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για τα χρέη στο κράτος, για τις ρυθμίσεις δανείων και προστασίας πρώτης κατοικίας όσο και για τους συμψηφισμούς και τα funds.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα έχουν επεξεργαστεί στο οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στις προτάσεις που θα κατατεθούν θα είναι οι ακόλουθες:

Για τα χρέη σε εφορία-ΕΦΚΑ:

 • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, με κούρεμα 30%, εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

Για την προστασία της κύριας κατοικίας:

 • Την επαναφορά του Ν.3869/2010, με νέα επικαιροποιημένα κριτήρια (εισοδηματικά και αξίας περιουσίας), για τους πραγματικά ευάλωτους. Για όσους ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας, προβλέπεται επιδότηση της δόσης δανείου/ενοικίου.
 • Πλαίσιο προσωρινής προστασίας για όσους αποδεδειγμένα είναι ευάλωτοι ή έχει μεταβληθεί ραγδαία η οικονομική τους κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων

Για τις ρυθμίσεις δανείων:

 • Ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα για ρύθμιση της οφειλής του με βάση τις αρχές,  τα κριτήρια και τις λύσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και δυνατότητα  προσφυγής σε ανεξάρτητες επιτροπές που θα ελέγχουν επί της ουσίας τη ρύθμιση. Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Δεοντολογίας της ΤτΕ από τις τράπεζες και τους servicers
 • Βιώσιμες ρυθμίσεις, με πραγματική δυνατότητα εξάντλησης του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού δόσεων (240) και αξιολόγηση της προτεινόμενης από τις τράπεζες, τους servicers ή την πλατφόρμα ρύθμισης από έναν τραπεζικό διαμεσολαβητή ή επιτροπή της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
 • Οι πιστωτές που δεν συμμετέχουν στο εξωδικαστικό συμβιβασμό με ουσιαστικές προτάσεις δεν θα μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς ή να επιβαρύνουν τον οφειλέτη με τόκους υπερημερίας.
 • Ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιπροτείνει ρύθμιση και αυτή να αξιολογηθεί, χωρίς να φοβάται την απευθείας απόρριψη από την πλατφόρμα ή τον διαχειριστή δανείων που οδηγεί σε κατάσχεση και πλειστηριασμό

Για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους:

 • Προστασία ως και του 50% της αγροτικής γης που απειλείται με κατάσχεση, ως μοναδικό μέσο επιβίωσης για επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα δυσκολευθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε περίπτωση που αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη γη τους.

Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο:

 • Βιώσιμη λύση που θα απεγκλωβίσει 80.000 συνεπείς – ως επί το πλείστον- δανειολήπτες, οι οποίοι, ξαφνικά, απειλούνται με απώλεια της 1ης κατοικίας τους
 • Η λύση προβλέπει κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ δανειολήπτη (1/3) και πιστωτικού ιδρύματος (2/3) από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Αναδρομική εφαρμογή της κατανομής αυτής από τη στιγμή της υπέρβασης της ισοτιμίας στο 1,4. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο οι δόσεις θα μειωθούν κατά 40%, ενώ το τελικό ποσό που θα πληρώσουν είναι 15% μεγαλύτερο σε σχέση με το αν ελάμβαναν το ίδιο ποσό δανείου σε ευρώ.

Για τον τρόπο πώλησης δανείων από τις τράπεζες στα funds:

 • Οι τράπεζες και οι servicers υποχρεούνται, πριν τη μεταβίβαση του δανείου ή την πώλησή του στη δευτερογενή αγορά, να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί)
 • Το ΠΑΣΟΚ, ήδη από το 2019 είχε καταθέσει τροπολογία για το δικαίωμα αγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη, πριν καταλήξει στο fund. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης:

 • Επιβολή κανόνων, ώστε να σταματήσει η όποια ασύδοτη λειτουργία, πάντα υπό την απειλή κατάσχεσης ή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας
 • Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν και αναλυτική κίνηση της εξέλιξης της οφειλής, των επιτοκίων και των χρεώσεων, ώστε οι δανειολήπτες να είναι σε θέση να ελέγχουν και να αμφισβητούν το ύψος της πραγματικής οφειλής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια στις συζητήσεις-διαπραγματεύσεις για την επίτευξη  ρύθμισης

Για τους εγγυητές δανείων:

 • Οριοθέτηση της οφειλής του εγγυητή, στις περιπτώσεις που το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε fund, στο ύψος που προκύπτει με την εφαρμογή μεθόδου υπολογισμού ανάλογης με αυτή που θα ισχύει για το δικαίωμα προαίρεσης στην αγορά του δανείου
 • Η ευθύνη του εγγυητή προσδιορίζεται με βάση την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, ενώ ενισχύεται η δυνατότητά του να αμυνθεί αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον πρωτοφειλέτη (θα πρέπει πρώτα να εξαντληθεί η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης στον πρωτοφειλέτη και να αποβεί άκαρπη)
 • Δικαίωμα σε ρύθμιση με συγκεκριμένες προδιαγραφές στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του δανειολήπτη.
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών ρητρών με τις οποίες ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματά του

Για τα δάνεια παλιννοστούντων:

Βιώσιμη λύση για τα  περίπου 40.000 στεγαστικά δάνεια των συμπατριωτών μας παλιννοστούντων ομογενών.

Προτείνεται να ισχύσει και για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας η επιτυχής ρύθμιση των αντίστοιχων δανείων του ΟΕΚ.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες-οφειλέτες:

 • Για τους συνεπείς οφειλέτες στην εφορία, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια γενναία μείωση προκαταβολής φόρου (μέτρο χωρίς δημοσιονομική επίπτωση)
 • Επιδότηση της αύξησης του επιτοκίου στους συνεπείς δανειολήπτες με πόρους που θα προέλθουν από την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών
 • Οι τράπεζες να εφαρμόσουν τα περιθώρια κέρδους τους πάνω στο πραγματικό κόστος χρήματος (αυτό των καταθέσεων και όχι του euribor), γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Δικαίωμα ρύθμισης διευκόλυνσης σε περίπτωση επέλευσης αποδεδειγμένων επιβαρυντικών γεγονότων (π.χ. απώλεια εργασίας, ανατροπή εισοδήματος, προβλήματα υγείας, σπουδές τέκνων κ.ά.)

Για τον συμψηφισμό οφειλών στο δημόσιο-ΕΦΚΑ:

Ο οφειλέτης θα μπορεί να συμψηφίζει οφειλές  προς το Δημόσιο ή ΕΦΚΑ με απαιτήσεις κατ’ αυτών ή όταν ο πιστωτής είναι διαφορετικός φορέας να εκχωρεί  αυτές,  με ταυτόχρονη παύση της  επιβάρυνσής του με τόκους ή προσαυξήσεις και αντίστοιχη ενημερότητα

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ