O Tony Murphy αναλαμβάνει το αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Newsroom
Newsroom

Σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2022, ο Tony Murphy αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως νέος Πρόεδρος του ΕΕΣ για ανανεώσιμη τριετή θητεία.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, τα Μέλη του ΕΕΣ εξέλεξαν τον Tony Murphy, ιρλανδικής υπηκοότητας, Πρόεδρο του οργάνου για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Ο νέος Πρόεδρος παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Klaus-Heiner Lehne, που διετέλεσε Πρόεδρος του οργάνου από το 2016.

Με καταγωγή από την περιοχή Cabra του Δουβλίνου, ο Tony Murphy έγινε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2018 και ήταν κυρίως αρμόδιος για χρηματοοικονομικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και με την ιδιότητά του ως Μέλους του ΕΕΣ αρμόδιου για την ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υπήρξε επίσης αρμόδιος για ελέγχους που αφορούσαν την παιδική φτώχεια, καθώς και την κανονικότητα των δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Προηγουμένως, είχε διετελέσει διευθυντής του Τμήματος IV του ΕΕΣ (Ρύθμιση των αγορών και ανταγωνιστική οικονομία) και προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου Μέλους του ΕΕΣ. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως ελεγκτής στο ανώτατο όργανο ελέγχου της Ιρλανδίας (Office of the Comptroller and Auditor General), στο Δουβλίνο. Για το πλήρες βιογραφικό σημείωμά του, κάντε κλικ εδώ.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που εξελέγην Πρόεδρος του ΕΕΣ. Θέλω να ευχαριστήσω τα Μέλη του Συνεδρίου για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό μου», δήλωσε ο Tony Murphy λίγο μετά την εκλογή του. «Έχω πλήρη επίγνωση της τεράστιας ευθύνης που συνεπάγεται ο ρόλος αυτός. Βασική μου μέριμνα θα είναι η συνέχιση των εργασιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας σε όλα τα είδη δράσεων της ΕΕ, κάτι το οποίο είναι καθοριστικό για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ και στα οικονομικά της.»

Ο Tony Murphy γίνεται ο 12ος Πρόεδρος του ΕΕΣ σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ΕΕ εν γένει και το ΕΕΣ συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του οργάνου στη διάρκεια της θητείας του νέου Προέδρου θα είναι να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, είναι χρηστή και αποτελεσματική, καθώς και ότι η δέσμη μέτρων NextGenerationEU συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην οικονομική ανάκαμψη των 27 κρατών μελών.

 

Γενικές πληροφορίες

Το ΕΕΣ είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις και οι γνώμες του αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, ήτοι την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών. Το ΕΕΣ προειδοποιεί για τους κινδύνους, παρέχει διασφάλιση, επισημαίνει αδυναμίες και ορθές πρακτικές και παρέχει καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαχείριση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ.

Τα 27 Μέλη του ΕΕΣ εκλέγουν τον Πρόεδρο ή την Πρόεδρο μεταξύ τους, ως «πρώτο ή πρώτη μεταξύ ίσων», για ανανεώσιμη τριετή θητεία. Ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος φέρει την ευθύνη για τη στρατηγική του οργάνου, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των επιδόσεων, την επικοινωνία και τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τις νομικές υποθέσεις και τον εσωτερικό έλεγχο και εκπροσωπεί το όργανο στις εξωτερικές σχέσεις του.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ