Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων λόγω covid-19

Αναλυτικά η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά, με την υπ αριθμ.156/2020 απόφαση , η οποία εγκρίθηκε με το υπ αριθμ.πρωτ.719/22-7-2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφάσισε στα πλαίσια λήψης μέτρων για την οικονομική ανακούφιση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους,  την πλήρη απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για συγκεκριμένη περίοδο.

Η παραπάνω απόφαση  λειτουργεί επικουρικά μαζί με άλλες ενέργειες που κάνει ο Δήμος, το ίδιο διάστημα, προκειμένου να βοηθήσει στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας  και των θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

 

  1. Την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που υποχρεωτικά ανέστειλαν την λειτουργία τους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις παραπάνω αναφερόμενες παραγράφους και τις  ΠΝΠ, από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74), και για το χρονικό διάστημα 2 μηνών όπου υπήρχε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας.
  2. Τη δυνατότητα αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (ΔΟΥ), όποιας επιχείρησης εξακολουθούσε και ήταν  σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, για διάστημα πέραν των δυο μηνών,  ώστε να τύχουν απαλλαγής για το πρόσθετο χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών, ως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
  3. Εξουσιοδοτείται η ΔΟΥ, όπως για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίσει τις διαδικασίες και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς (ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΕΗ/ Εναλλακτικοί πάροχοι, λοιποί φορείς), καθώς και να επικαιροποιεί τα απαραίτητα  στοιχεία των κτιρίων (ιδιόκτητης, ενοικιαστής, τ.μ., χρήσεις χώρων, κ.λπ.) στο μηχανογραφικό σύστημα και σε κάθε άλλη συναφή εφαρμογή, καθώς και να εκδώσει προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.
  4. Να γίνει, εάν απαιτηθεί,  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020   σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις και το άρθρο 43 παρ. 5 περ. β’ Π.Ν.Π. 30-03-2020, καθώς και κάθε άλλης συναφής διάταξης που έχει δημοσιευτεί ή θα  εκδοθεί στο μέλλον ή  και χρήση  έκτακτης χρηματοδότησης για το σκοπό αυτό, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω απαλλαγών, ώστε να υπάρχει ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών για τη χρήση του 2020.
  5.  Ποσά ανταποδοτικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί και αφορούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (εντός του διαστήματος απαλλαγής) θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
  6.  Η αρμόδια ΔΟΥ να προβεί σε κάθε ενέργεια για την επαναφορά των ανταποδοτικών τελών, μετά το πέρας της απαλλαγής, προς οποιαδήποτε αρμόδια Υπηρεσία ή Οργανισμό.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ