Αυτοί είναι οι 7 εκλεκτοί για την 7η ΥΠΕ Κρήτης

Newsroom
Newsroom

Το ΑΣΕΠ προχώρησε στην έκδοση των τελικών πινάκων με τους υποψήφιους διοικητές των ΥΠΕ

Το απόγευμα της Πέμπτης εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι τελικοί πίνακες με τους υποψήφιους Διοικητές των ΥΠΕ που προκρίνονται στον γραπτό διαγωνισμό.

Όσον αφορά στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, ο πίνακας με την τελική δεκάδα της κατάταξης είναι ο ακόλουθος:

ΥΠΕ κατάταξη

Οι 7 πρώτοι της κατάταξης δηλαδή οι κ.κ. Ελένη Κανταράκη, Μαρία Σπινθούρη, Γιώργος Μοσχοβάκης, Χρήστος Μελάς, Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Μαρίνα Καλογριδάκη και Στέλιος Κτενιαδάκης αποτελούν την ομάδα των επικρατέστερων που θα περάσει από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Όπως προκύπτει οι υπόλοιποι 3 υποψήφιοι της τελικής κατάταξης δεν περνούν στο επόμενο στάδιο.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως όπως προβλέπεται από τη διαδικασία θα υπάρξει και ένα χρονικό περιθώριο στη διάρκεια του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους. Η προθεσμία για τις ενστάσεις θα διαρκέσει από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Όσον αφορά στους υποδιοικητές των ΥΠΕ οι τελικές λίστες θα είναι δύο, όσοι δηλαδή και οι υποδιοικητές της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας και θα περιλαμβάνουν η κάθε μία από αυτές τους 14 επικρατέστερους.

Η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Στη σχετική του ανακοίνωση το ΑΣΕΠ αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

"Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση (σελ.21)".

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ