Αυξημένη ζήτηση για οικογενειακούς τάφους στον Άγιο Κωνσταντίνο

Αντώνης Παντινάκης
Αντώνης Παντινάκης
Αυξημένη ζήτηση για οικογενειακούς τάφους στον Άγιο Κωνσταντίνο

Ο Δήμος ξεκινά τη διαδικασία για την επαναδιάθεσή τους

Του Αντώνη Παντινάκη


Προχωράει από τον Δήμο Ηρακλείου, η διαδικασία για την έναρξη διάθεσης οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου! 
Αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, διαβιβάστηκε η απόφαση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έδωσε την έγκριση ως προς τη νομιμότητα της!

Η σχετική εισήγηση για τη διάθεση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου και ο καθορισμός του τέλους διάθεσης τους υποβλήθηκε από την Αντιδήμαρχο, Μαρία Καναβάκη.

Πρόκειται για οι οικογενειακούς τάφους που περιέρχονται στο Δήμο που Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 721/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου είχε καθορισθεί η διαδικασία επαναδιάθεσης τους , εφόσον:

Α) Δεν υπάρχουν πλέον δικαιούχοι του τάφου εν ζωή (ΑΝΕΥ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Κανονισμού.

Β) Έχουν παραιτηθεί όλοι οι κατιόντες του δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος κανονισμού.

Γ) Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης και χρήσης του οικογενειακού τάφου, από την υπηρεσία ή τον διεκδικούντα, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.

Δ) Δεν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη καθαριότητας και φύλαξης οικογενειακών τάφων για μία 10ετία τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Κανονισμού.

Όπως αναφέρει η κ. Καναβάκη, “στο Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις δημοτών για να αποκτήσουν οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, αρκετοί εκ των οποίων ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια αρχικών δικαιούχων οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή και δεν είχαν άμεσους κατιόντες συγγενείς”. 
Το αξιοσημείωτο για την αντιδήμαρχο είναι ότι “αρκετοί συνδημότες μας έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα που είτε για συναισθηματικούς είτε για προσωπικούς λόγους επιθυμούν την απόκτηση οικογενειακού τάφου στο Παλιό Κοιμητήριο. 
Πλέον η διαδικασία ολοκληρώθηκε επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε σταδιακά την επαναδιάθεση των οικογενειακών τάφων”.

 

Καναβάκη Μαρία


Το πρόσεχες διάστημα το Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων θα επικοινωνήσει με τους δημότες που έχουν ήδη αιτηθεί καθώς επίσης θα υπάρξει και ανακοίνωση για σχετική περαιτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το ύψος του τέλους δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων για το Κοιμητήριο Αγίων Κων/νου & Ελένης έχει ως εξής:

1. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 3,00 Χ 4,00 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι κατάλληλοι για χρήση και δεν χρειάζονται επισκευή εσωτερικά ή εξωτερικά έναντι ποσού 18.000,00 €.

2. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 3,00 Χ 4,00 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση και χρήζουν επισκευών και ολικής αντικατάστασης μαρμάρων έναντι ποσού 12.000,00 €.

3. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 2,70 Χ 2,20 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι κατάλληλοι για χρήση και δεν χρειάζονται επισκευή εσωτερικά ή εξωτερικά έναντι ποσού 14.000,00 €.

4. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 2,70 Χ 2,20 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση και χρήζουν επισκευών και ολικής αντικατάστασης μαρμάρων έναντι ποσού 9.000,00 €.

5. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 2,40 Χ 1,20 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι κατάλληλοι για χρήση και δεν χρειάζονται επισκευή εσωτερικά ή εξωτερικά έναντι ποσού 8.000,00 €.

6. Για οικογενειακούς τάφους διαστάσεων περίπου 2,40 Χ 1,20 μέτρων επενδυμένους με μάρμαρο για τους οποίους η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση και χρήζουν επισκευών και ολικής αντικατάστασης μαρμάρων έναντι ποσού 5.000,00 €.

Επιπροσθέτως έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ως αρμόδιο όργανο για την εκτίμηση της καταλληλόλητας του τάφου, της αξίας της υφιστάμενης κατασκευής και των έργων καλλιτεχνικής αξίας που βρίσκονται στα υπό αποδέσμευση ταφοπέδια ή της εξακρίβωσης ενταφιασμένων προσώπων ιστορικής αξίας ή ευεργετών.

Στα ως άνω ποσά θα συνυπολογίζεται και το ποσό που θα προκύπτει από την εκτίμηση της σχετικής Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.

Ενημερωτικά Για το Νέο Κοιμητήριο το τέλος δικαιώματος από διάθεση οικογενειακών τάφων είχε ορισθεί στις 10.500,00 € με την 441/2004 Α.Δ.Σ. και με την 721/2018 τροποποιήθηκε στις 9.500,00 €. Στο νέο κοιμητήριο ισχύει ένα ενιαίο τέλος για τους οικογενειακούς δεδομένου ότι όλοι οι τάφοι είναι πανομοιότυποι και παραδίδονται στους δημότες κατασκευασμένοι εκτός από την εξωτερική επένδυση, την οποία αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν οι δημότες με υλικά της επιλογής τους αναλαμβάνοντας και το αντίστοιχο κόστος σε συνεργασία με ιδιώτες μαρμαράδες. Η τελική επιβάρυνση των δημοτών για τους οικογενειακούς τάφους συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσης κυμαίνεται από 15.000,00 € μέχρι και άνω των 20.000,00 € ανάλογα με την επιλογή του μαρμάρου ή του γρανίτη.

Προχωράει η φύλαξη του Νέου Κοιμητηρίου

Στις προθέσεις της αντιδημάρχου Μαρία Καναβάκη, ούτως ή άλλως, είναι η αναβάθμιση των Κοιμητηρίων: “Ο σεβασμός προς τους χώρους αυτούς και η βελτίωση της λειτουργίας τους”.

Ιδιαίτερη είναι η φροντίδα που προσφέρεται καθημερινά στον Άγιο Κωνσταντίνο, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της φύλαξης του Νέου Κοιμητηρίου: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για οικίσκο της φύλαξης και για press container για τα απορρίμματα, αλλά και κάποιες άλλες προμήθειες απαραίτητων ειδών.

Επίσης, η Υπηρεσία Πρασίνου θα προχωρήσει σε φυτεύσεις στην πλατεία του Νέου Κοιμητηρίου και στη βόρεια πλευρά.

Εργολαβία θα υπάρξει και για τη συντήρηση της μεγάλης αίθουσας και το ασανσέρ του οστεοφυλακίου.

Τέλος, η κ. Καναβάκη κάλεσε για ακόμη μία φορά τους πολίτες να δείξουν τον πρέποντα σεβασμό στους ιερούς χώρους των Κοιμητηρίων, οι οποίοι χρειάζονται την ευαισθησία και την μέριμνα όλων μας!

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ