Δικηγόροι Ηρακλείου για το φορολογικό νομοσχέδιο: Από ποιες πράξεις απέχουν- Σε ποιες συμμετέχουν

Newsroom
Newsroom

Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων τουλάχιστον μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου

«Δυστυχώς η Κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και τους οδηγεί μαθηματικά σε οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρίες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται οι πράξεις στις οποίες συμμετέχουν οι δικηγόροι κατά τη διάρκεια της αποχής και οι πράξεις από τις οποίες απέχουν ενημερώνοντας με τον τρόπο αυτό διεξοδικά τους πολίτες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Κάθε προσπάθεια διαλόγου – μέχρι σήμερα – έχει πέσει στο κενό διότι η Κυβέρνηση επέλεξε την φοροεπιδρομή αντί της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τον αφανισμό των μικρομεσαίων αντί της στήριξής τους. Υπό αυτά τα δεδομένα, αποτελεί μονόδρομο για το δικηγορικό σώμα, η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων με σκοπό την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου που προσβάλει την αξιοπρέπεια των δικηγόρων.

Α. Αποφάσεις της από 27-11-2023 Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ.Η

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου  που πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2023 αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η., την καθολική αποχή των δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντα τους από τη Δευτέρα 27-11-2023 έως και τη Δευτέρα 4-12-2023, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό νομοσχέδιο, αυστηροποιώντας έτι περαιτέρω το πλαίσιο χορήγησης αδειών, επιτρέποντας την εκδίκαση μόνο των άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων (π.χ. κρατούμενοι, απελάσεις αλλοδαπών, υποθέσεις πλειστηριασμών κλπ) καθώς και των υποθέσεων που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής.

Κατά τη διάρκεια της καθολικής αποχής άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα,

β) Για αιτήσεις αναστολής και

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

-Δεν θα πραγματοποιούνται έρευνες σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

-Δεν θα συζητούνται υποθέσεις μικροδιαφορών με το παλαιό σύστημα (συζήτηση στο ακροατήριο)

- Η αποχή καταλαμβάνει:

• Τα συναινετικά διαζύγια

• Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).

Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

• Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές,

• Την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ),

Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση συντάχθηκε πλήρως με την από 25-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που προβλέπει:

α) Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας από τους δικηγόρους όλης της Χώρας.

β) Την αποστολή επιστολής στον Πρωθυπουργό σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο ενιαίο μέτωπο των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων ενάντια στα φορολογικά μέτρα.

γ) Την προβολή των θέσεων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων σε τοπικό επίπεδο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

δ) Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.

Β. Συνάντηση με τον δικηγόρο - βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη

Δικηγόροι Κεφαλλογιάννης

Στο πλαίσιο των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης κατά την κοινή τους συνεδρίαση την 19η-11-2023 στον Άγιο Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2023 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Η. με το Δικηγόρο – Βουλευτή Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για τις θέσεις και τα επιχειρήματα του δικηγορικού σώματος ως προς το φορολογικό νομοσχέδιο και να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Σοφία Τσαγκαράκη καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου (ΕΑΝΔΗ) που εξέφρασαν και αυτοί τους προβληματισμούς τους για το προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο.

 

Δείτε επίσης:

"Επί ποδός πολέμου" οι δικηγόροι, για το φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε βίντεο

 

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ